II Congrés de Treball de Recerca de les Escoles Garbí

El dia 22 de gener va tenir lloc, a l’Escola, el II Congrés de Treballs de Recerca.

image_print

El dia 22 de gener va tenir lloc, a l’escola Garbí Pere Vergés Esplugues, el II Congrés de Treballs de Recerca, que va obrir el professor Jordi Caixàs amb una apassionada defensa del tema Els amors a la literatura. A més d’una brillant conferència, va ser una autèntica declamació i interpretació de textos fonamentals de la literatura, en aquest any en què s’ajunten les commemoracions de Ramon Llull, Cervantes i Shakespeare.
Els alumnes de 2n de Batxillerat van exposar quatre treballs de recerca, entre els quals hi havia els guanyadors del X Premi Fundació Escoles Garbí de Treballs de Recerca: Gerard Roch, de Garbí, pel seu treball A Comparative Study of Three Gorgonian Populations –que va exposar en anglès- i Eduard Celma García, de Pere Vergés, pel seu treball Adequació acústica del Menjador dels Càntirs.
Després del descans, els alumnes es van integrar en dos dels 10 tallers que tant els professors de Pere Vergés com els de Garbí havien proposat, relacionats amb aspectes útils per a la realització dels TR dels alumnes, i que figuren al programa del Congrés.
Conferències
Els amors a la literatura, a càrrec del Sr Jordi Caixàs

Presentació de quatre treballs realitzats per alumnes que cursen 2n de Batxillerat. Les experiències investigadores que s´exposaran seran:

Les microexpressions. La seva relació amb la neurologia i l’estudi del control de les persones sobre aquestes, a càrrec de la Mar Bermúdez Jiménez (dirigit per la professora Maribel Fernández)

A Comparative Study of Three Gorgonian Populations, a càrrec d’en Gerard Roch (dirigit por el professor Àlex López-Durán)

Adequació acústica del Menjador del Càntirs. Anàlisi de l’espai actual i disseny d’un nou entorn amb les característiques sonores optimitzades, a càrrec d’Eduard Celma Garcia (dirigit pel professor Francesc Gomila)

La realitat de la ciència forense, a càrrec d’en Lluís Camprubí (dirigit per el profesor José Antonio Pajares)

Tallers

1.- El Treball de Recerca. Encàrrec, creativitat i transversalitat: Prof. Miquel Pescador Ventosa
2.- El mètode científic aplicat al treball de recerca: Prof. Amadeu Ros Puig
3.- El tractament estadístic de les dades: enquestes i treball de camp: Prof. Pedro Huerta Villanueva
4.- Disseny experimental i desenvolupament de la part pràctica del TR a centres de recerca: Prof. Àlex López-Durán López
5.- Tractament de dades amb Excel: Prof. Ramon Buira Garcia
6.- Raonar i enraonar: paradoxes i arguments: Prof. Jacint Subirà Comellas
7.- El suport audiovisual en la defensa de la recerca: Prof. Carlos García Macías
8.- Els drets d’autor i la garantia intel.lectual a la xarxa: ètica i plagi (Alba Aguilar Ricart i Laura Valencia Segura)
9.- Mètodes i tècniques per a la investigación de les Ciències Socials i les Humanitats: Prof. Lourdes Madrona Monge.
10.- L’e-portfoli per a la gestió de la informació i el procés d’investigació: Prof. Iñaki Huerta Hortelano

Lectura acta X Premi Fundació Escoles Garbí de Treball de Recerca