APILO XII A L’ESCOLA

Comencem la recollida selectiva de piles a l’escola. La Missió Apilo compta amb tu.

image_print

La normativa europea i estatal estableix que a partir de l’any 2015 s’ha de recollir un 45% de les piles i acumuladors portàtils que surten al mercat. Actualment a Catalunya només en recollim el 34%. Per tant, per complir amb la normativa hem d’incrementar la recollida selectiva de piles de forma significativa. Davant d’aquest important repte, l’Agència de Residus de Catalunya, amb el finançament dels productors de piles i acumuladors (mitjançant el Sistemes Integrats de Gestió, SIG), duu a terme una campanya de comunicació adreçada als ciutadans i als comerços, i que ara s’amplia als centres educatius. Per tal d’aconseguir aquest important increment en la recollida selectiva de piles i acumuladors portàtils, la participació dels centres educatius es considera cabdal. Informació extreta del següent link: http://www.apilo.cat

Per això la campanya inclou un concurs de recollida de piles, Les Piles, a l’Apilo de l’Escola entre centres educatius.

A l’escola ens apuntem a la iniciativa i iniciem la campanya de recollida de piles al contenidor Apilo XII situat al vestíbul Picasso. Els nois i noies de la classe Raiers, de segon d’ESO C, que coordinen la campanya, us animen a participar-hi portant les piles usades domèstiques i dipositant-les en aquest contenidor.