INF4 Trien el seu Color

Han estat uns dies de reflexió. Han parlat del Sr. Pere Vergés, de la història de l’Escola del Mar, dels colors del mar i dels colors de la natura.

Han observat el seu entorn natural i social, i finalment, cada nen i nena ha decidit de quin grup Color volia formar part.

Ha estat una decisió molt important que fomentarà el sentiment de pertinença i cohesió de grup, així com els valors que promouen el treball en equip.