Proves Cangur 2017

Aquest dijous passat els alumnes de les nostres Escoles, des de 5è de Primària fins a 4t d’ESO, varen participar en les proves Cangur.

image_print

Els de 5è de Primària i fins 3r d’ESO ho van fer tots a les escoles, mentre que els de 4rt ho varen fer a la UPC Campus Nord i de forma voluntària.

Aquestes proves varen començar fa més de 20 anys a França i ara es fan a més de 28 països el mateix dia. En el cas de Catalunya les organitza entre d’altres la Societat Catalana de Matemàtiques i tenen com a objectiu principal que els alumnes s’enfrontin al repte de solucionar un conjunt de problemes de caire més aviat competencial sense la pressió d’haver de treure uns bons resultats, simplement pel plaer de resoldre’ls. Aquestes proves les treballem dins l’Escola de diferent manera en funció del curs.

Els alumnes que varen fer-les a l’escola es van barrejar en les diferents aules i nivells gaudint d’un molt bon ambient de treball.

Cal felicitar-los per l’esforç i l’actitud amb què varen enfrontar-se als problemes i animar-los a participar el curs vinent d’aquest dia de les Matemàtiques a l’Escola.

.