EI3, Cucut i Joguines també han representat un conte

Han elaborat unes disfresses molt boniques i representatives d’allò que projectaven a l’escenari.
També han après el guió, cada un d’ells han dit la frase del seu personatge. Han estat molt valents i han superat la por escènica que es pot donar en una moment com aquest.
Els felicitem!