El treball per ambients a Infantil

Aquesta activitat ajuda a l’assoliment de les següents Finalitats educatives del nostre projecte:

Pensar: Impulsar .l’interès per aprendre. Formar l’esperit crític i autocrític, orientar en la tria i la presa de decisions.
Sentir: generar la il·lusió de viure l’escola i la societat, ajudar a desvetllar els sentiments.
Estimar: Impulsar l’acció cooperadora, promoure el treball en equip, valorar el respecte a l’entorn natural i humà

image_print

Els objectius més immediats que es volen aconseguir són entre d’altres, els següents:

 

  • Potenciar el llenguatge oral.
  • Afavorir les relacions socials i de convivència. Activitats amb infants de diferents nivells.
  • Desenvolupar els hàbits socials; compartir espais, jocs, joguines, posar-se d’acord els uns amb els altres, establir normes de comportament i de joc…
  • Aprendre dels i amb els companys, no només de l’adult.
  • Expressar lliurement els propis sentiments i les seves emocions i sensacions.
  • Respectar les persones, els espais i els materials.

 

Aquesta és una mostra amb imatges de com es van desenvolupant aquestes activitats i com els nens i les nenes en gaudeixen.