Els alumnes d’Infantil 3 planten un roser

Els alumnes d’INF3 també participen en el projecte d’Escola verda. Una de les activitats que porten a terme és l’apadrinament d’un roser. Això comporta tenir-ne cura i anar enregistrant periòdicament els canvis que s’hi observen.

image_print

Els nens i nenes d’INF3 van preparar el test per poder plantar el roser. Assessorats pels jardiners, van fer un forat per amagar les arrels, el van cobrir de terra i el van regar. Tots hi van col·laborar.

Com a ésser viu que és, i per fer-se’l més seu, també li van posar un nom: Síndria!

A partir d’ara el regaran periòdicament, n’observaran els canvis i els anotaran a la llibreta amb un recull de fotos.

Aquest roser creixerà amb ells i els acompanyarà durant tota la seva escolaritat.