Orienteering!

A les classes d’Educació Física estem aprenent a llegir mapes i a orientar-nos en l’espai, creant les nostres pròpies iconografies i treballant en equip!