La motxilla bioclimàtica arriba a l’escola de la mà del projecte Escola verda

Un grup de docents assisteix a la formació del CRP organitzat dins el marc d’Escola Verda per descobrir les possibilitats de la motxilla bioclimàtica i dissenyar com es pot emprar a l’aula per treballar el mètode científic

image_print

Què es pot fer amb un termòmetre de contacte, un luxímetre, un distanciòmetre, un termòmetre IR, un higròmetre (humitat i temperatura), un piranòmetre (llum solar) I un detector de CO2 ?

Molta feina de recollida de dades que ens permetran validar hipòtesis en un procés d’aprenentatge basat en projectes i emprant el mètode científic.

Tots aquests aparells són dins la motxilla bioclimàtica i són un recurs facilitat pel CRP de Badalona.

La formadora del CRP va venir a l’escola a presentar-nos els aparells i a proposar-nos activitats concretes per dur a terme. Van assistir al taller docents de totes les etapes educatives. La ciència és cosa de tots !

L’experiència va resultar molt positiva i es van proposar activitats d’aula que segur que seran motivadores.