Jornades d’orientació

El passat 28 i 29 de gener els alumnes de 4t d’ ESO van fer una aturada per treballar aspectes claus del procés orientador que els han de permetre anar dibuixant el seu projecte de vida.

image_print

Aquest any, aquests alumnes finalitzen l’ etapa d’ estudis obligatoris, per la qual cosa hauran de prendre decisions rellevants en relació amb seu futur professional i vocacional.

La presa de decisions ha d’ anar acompanyada d’ un procés de reflexió que té una relació directa amb l’ autoconeixement. Els tutors, al llarg d’ aquests dies i durant el curs, proposen als alumnes un seguit d’ activitats amb l’ objectiu que puguin reflexionar sobre les seves habilitats, capacitats i interessos. Quan decidim, és important valorar aquests aspectes que resulten claus en aquest  punt de partida.

Els alumnes han rebut també informació sobre els estudis postobligatoris a què poden optar un cop finalitzada l’ etapa d’ Educació Secundària Obligatòria. Una d’ aquestes opcions és el Batxillerat que, a la nostra Escola, aposta per oferir uns itineraris flexibles que s’ adequin a les necessitas de cada alumne. En aquesta línia, seguim apostant per la personalització dels aprenentatges i reforcem l’ acció tutorial com un dels pilars importants del nostre Projecte Educatiu.