Calendari de reunions Batxillerat

image_print

Per garantir l’èxit del Projecte Pedagògic és imprescindible que famílies i professionals col·laborin i treballin en el marc d’una relació de complicitat i confiança. Un dels aspectes fonamentals d’aquesta relació són les trobades periòdiques entre les famílies i l’escola.

Durant el curs hi ha una sèrie de reunions previstes, en les que la direcció de l’escola i l’equip docent expliquen els aspectes més rellevants del curs, des del vessant pedagògic i organitzatiu.

  • Reunió informativa per a totes les famílies (setembre).
  • Reunió informativa per a totes les famílies anual sobre algun aspecte del Projecte Pedagògic (segon trimestre).
  • Reunions de nivell: una per a cada grup classe en començar el curs.
  • Reunions d’etapa: presentació de la nova etapa a les famílies amb alumnes que canvien d’etapa.
  • Entrevistes famílies-tutors

Reunió General

  • Dimarts, 5 de setembre de 2017, a les 18 h reunió organitzada per la Fundació Escoles Garbí per a totes les famílies de l’Escola. Pavelló de l’Escola.

Reunió Batxillerat

  • Dimarts, 12 de setembre de 2017, a les 19h, reunió de pares i mares de 1r BTX. Àgora.
  • Dimecres, 13 de setembre de 2017, a les 18:30h, reunió de pares i mares de 2n BTX. Pavelló de l’Escola.