Calendari de reunions Secundària

image_print

Per garantir l’èxit del Projecte Pedagògic és imprescindible que famílies i professionals col·laborin i treballin en el marc d’una relació de complicitat i confiança. Un dels aspectes fonamentals d’aquesta relació són les trobades periòdiques entre les famílies i l’escola.

Durant el curs hi ha una sèrie de reunions previstes, en les que la direcció de l’escola i l’equip docent expliquen els aspectes més rellevants del curs, des del vessant pedagògic i organitzatiu.

Reunió informativa per a totes les famílies (setembre)
Reunions de nivell: una per a cada grup classe en començar el curs.
Reunions d’etapa: presentació de la nova etapa a les famílies amb alumnes que canvien d’etapa.
Entrevistes famílies-tutors.

Reunió General

  • Dimarts, 3 de setembre de 2019, a les 18 h reunió organitzada per la Fundació Escoles Garbí per a totes les famílies de l’Escola. Pavelló Olímpia.

Reunió Infantil

  • Dimecres, 4 de setembre de 2019, a les 18h, reunió de pares i mares d’Educació Primària 1, 2 i 3. Pavelló Olímpia

Reunió Primària

  • Dijous, 5 de setembre de 2019, a les 18h, reunió de pares i mares d’Educació Infantil 3, 4 i 5. Pavelló Olímpia
  • Dimarts, 10 de setembre de 2019, a les 18h, reunió de pares i mares d’Educació Primària 4, 5 i 6. Pavelló Olímpia

Reunió Secundària

  • Dijous, 12 de setembre de 2019, a les 18h, reunió de pares i mares d’Educació Secundària 1, 2 i 3. Pavelló Olímpia.
  • Dilluns, 16 de setembre de 2019, a les 18h, reunió de pares i mares d’Educació Secundària 4. Pavelló Olímpia.

Reunió Batxillerat

  • Dilluns, 16 de setembre de 2019, a les 18:45h, reunió de pares i mares de Batxillerat 1 i 2. Pavelló Olímpia.