Calendari de reunions Secundària

Per garantir l’èxit del Projecte Pedagògic és imprescindible que famílies i professionals col·laborin i treballin en el marc d’una relació de complicitat i confiança. Un dels aspectes fonamentals d’aquesta relació són les trobades periòdiques entre les famílies i l’escola.

Durant el curs hi ha una sèrie de reunions previstes, en les que la direcció de l’escola i l’equip docent expliquen els aspectes més rellevants del curs, des del vessant pedagògic i organitzatiu.

  • Reunió informativa per a totes les famílies (setembre).
  • Reunions de nivell: una per a cada grup classe en començar el curs.
  • Reunions d’etapa: presentació de la nova etapa a les famílies amb alumnes que canvien d’etapa.
  • Entrevistes famílies-tutors

Reunió General

  • Dilluns, 3 de setembre de 2018, a les 18h, reunió organitzada per la Fundació Escoles Garbí per a totes les famílies de l’Escola. Pavelló Olímpia.

Reunions Educació Secundària

  • Dimarts, 4 de setembre de 2018, a les 18:30h, reunió de pares i mares de 1r d’ESO. Menjador de l’edifici Mediterrània
  • Dijous, 6 de setembre de 2018, a les 18h, reunió de pares i mares de 4t d’ESO. Àgora.
  • Dimecres, 12 de setembre de 2018, a les 18:30h, reunió de pares i mares de 2n d’ESO. Menjador de l’edifici Mediterrània
  • Dimecres, 12 de setembre de 2018, a les 19h, reunió de pares i mares de 3r d’ESO. Menjador de l’edifici Mediterrània