Equipaments

Façana I
Façana I

Façana II
Façana II

Aula d'infantil
Aula d'infantil

Biblioteca
Biblioteca

Camp de futbol
Camp de futbol

Pista de bàsquet
Pista de bàsquet

Els castanyers
Els castanyers

Els Roserar I
Els Roserar I

El roserar II

Entrada
Entrada

Escala
Escala

Menjador
Menjador

Aula primària I
Aula primària I

Aula primària II
Aula primària II

Camí d'entrada
Camí d'entrada

Tecnologia
Tecnologia

Biologia
Biologia