Llengües estrangeres

image_print

imagen3

En aquesta etapa es treballa l’aprenentatge de la llengua anglesa a partir de situacions significatives, reals i contextualitzades.

Els alumnes han de percebre l’ús de l’anglès en tots els entorns que els són propis i també per part dels seus referents.

Les activitats són lúdiques, de naturalesa molt diversa i significatives.

Es treballa en 3 eixos:

 • El treball a l’aula mitjanant activitats dinàmiques. Es prioritza l’ús de l’anglès com a llengua vehicular en les diferents sessions.
 • La metodologia CLIL
 • Els projectes vinculats a diversos centres educatius catalans i europeus regulats mitjançant la plataforma Etwinning.

Metodologia i objectius

 • 4 sessions d’un hora amb el mestre especialista.
 • Interacció amb els alumnes de secundària.
 • Garbí Virtual com a eix vertebrador.
 • Grups de desdoblament (20) per propiciar un ambient distès i favorable a les interaccions alumne-mestre. Els mestres del departament de llengües estrangeres, els tutors i el DOP, treballen cooperativament per a distribuir els alumnes als diferents grups.
 • Resposta a les necessitats educatives especials, a nivell acadèmic. S’adapta el format i el contingut de les activitats tant per als alumnes amb dificultats com per als d’altes capacitats i als que ja tenen un bon domini de la llengua.
 • Pràcticum ”Teachers UB”
 • Participació al Concurs Fònix (5è-6è EP)
 • Inici Programa Erasmus KA2
 • Certificació Movers i Flyers

Més informació aquí