image_print
General

A partir d’aquesta activitat, podran reflexionar sobre les semblances i les diferències en la manera de viure entre els romans de Baetulo i ells mateixes

Han tornat a l’Escola molt contents i amb moltes ganes d’explicar l’experiència.

La propera setmana hi aniran els seus companys de Virolets. Tots junts compartiran la valoració de la visita i els descobriments que hagin fet.