image_print
DestacadaGeneral

Les noies i nois de les classes Canigó i Sant Jordi han iniciat el treball de la primera Unitat Global, “Com escollim els nostres representants, a l’Escola i a la societat”, fent una visita  al Parlament de Catalunya. Aquesta vegada, i tenint en compte les mesures de la Covid 19, l’activitat s’ha fet mitjançant una visita virtual.

Després de posar en comú un seguit de coneixements previs sobre què és i què representa la institució del Parlament de Catalunya, i cercar informació de la seva situació i la seva història, els alumnes han pogut seguir amb interès la visita guiada d’aquest edifici emblemàtic localitzat al Parc de la Ciutadella de Barcelona.

El que representa, la seva història tan peculiar, les funcions i els òrgans de govern que hi treballen han estat els continguts que han escoltat amb interès i curiositat. Han pogut  veure a través del Google Maps la famosa sala de plens on els representants dels diferents partits discuteixen i prenen decisions sobre noves lleis que han d’ajudar a tirar endavant el govern de Catalunya.

Ha estat una visita virtual interessant, engrescadora i propera a la realitat que ha servit com a punt de partida de la nova unitat de Treball Global amb què iniciem aquest curs, per tal que els nois estableixin un paral·lelisme amb l’organització de la nostra Vida Social, els  Consells de Govern i les eleccions a Caps Generals de Color.

General

Al llarg de sis setmanes han estat treballant les Comunitats Autònomes de l’Estat Espanyol de forma integrada, en les diferents disciplines de llengües, matemàtiques, plàstica, medi, educació. física i música,.

Després de la tria d’una localitat de cada autonomia els equips ha realitzat un estudi aprofundit sobre la geografia física, climatologia, història, cultura, gastronomia i folklore de cada lloc, tot realitzant un Keynote, un anunci promocional i una posterior exposició oral acurada que han compartit amb les seves famílies i companys.

Ha estat una tasca de gran magnitud on s’han posat en joc tot un seguit de valors com el treball d’equip, la creativitat, el càlcul, organització i muntatge d’estands per tal que les aules es convertissin en autèntics pavellons de fira.

La motivació, il·lusió i l’aprenentatge dels nostres alumnes s’han vist reflectits en el resultat final obtingut.

Ha estat un bon tancament de projecte on s’han posat en joc tot un seguit d’habilitats socials i científiques que han donat peu a una excel·lent reflexió de tota la feina realitzada al llarg de la tercera unitat temporal treballada.

General

Després de rebre diferents missatges amb diferents tècniques de comunicació, interpretar-los i descobrir el poder que té la música per transmetre sensacions, sentiments i missatges, els nostres alumnes i per mitjà del mètode científic, es varen plantejar tot un seguit d’experiments per aprofundir sobre la temàtica de la Llum i el Color.

Avui, cada grup ha exposat a la resta de companys la seva feina. Recolzats amb una diapositiva del seu treball, han presentat els seus experiments, plantejant-se a priori les hipòtesis pertinents i explicant amb tota mena de detalls les observacions obtingudes.

Han recordat aspectes com les reaccions d’un raig de llum quan incideix sobre diferents medis, adonant-se del diferent comportament d’aquest degut a la reflexió i refracció,  així com l’obtenció del color blanc a partir de la suma dels diferents colors que conté l’arc cromàtic, l’existència i comportament dels diferents materials transparents, translúcids i opacs i el joc que es pot fer amb les ombres xineses.

Ha estat un bon tancament de projecte on s’han posat en joc tot un seguit d’habilitats socials i científiques que han donat peu a una excel·lent reflexió de tota la feina realitzada al llarg de la segona unitat temporal treballada.

General

Els Srs. Xavier i Miguel, membres de la Guàrdia Urbana de Badalona, han fet un taller per als nostres alumnes per tal que siguin conscients de la importància del respecte a les normes de convivència i del bon ús de la bicicleta, que malgrat sigui de fàcil conducció requereix seguir una normativa per tal d’evitar qualsevol eventualitat no desitjada.
Després de donar un seguit d’informacions de com cal usar-la i abordar qüestions que els han fet reflexionar, els han plantejat una activitat molt interessant.
Per una estona han assumit diferents rols de personatges presents en un judici: jutge, advocats, testimonis, protagonistes d’un accident de tràfic i tribunal, i s’han adonat de la importància de respectar la normativa, prenent consciència dels perills que pot comportar un mal ús de la bicicleta i de circular correctament quan van amb cotxe o quan són simples vianants.
De nou l’escola ha proporcionat una sessió de treball molt enriquidora, on l’alumnat ha pogut expressar-se activament sobre una realitat ben propera.

 

General

Després de posar en comú un seguit de coneixements previs sobre què és i què representa la institució del Parlament de Catalunya i cercar-ne informació sobre la situació i la història, els alumnes han pogut seguir amb interès la visita guiada d’aquest edifici emblemàtic situat al Parc de la Ciutadella de Barcelona.

El que representa, la seva història tan peculiar, les funcions i els òrgans de govern que hi treballen…  han estat els continguts que han escoltat amb interès i curiositat. Han pogut  observar la famosa sala de plens on els diferents representats dels partits discuteixen i prenen decisions sobre noves lleis que han d’ajudar a tirar endavant el govern de Catalunya.

Ha estat una sortida interessant, engrescadora i propera a la realitat que ha servit com a punt de partida de la nova unitat de Treball Global que iniciem aquest curs, per tal que els nois vegin  un paral·lelisme amb l’organització de la nostra Vida Social, amb els  Consells de Govern i eleccions a Caps Generals de Color.