Comunicat de l’AEC; Agrupació Escolar Catalana

Fruit del debat polític que torna a revifar respecte les escoles concertades, la nostra patronal formada per més de 80 escoles ens ha fet arribar aquest comunicat.

image_print

“Benvolguts i benvolgudes,

Aquests darrers mesos hem pogut observar com revifa un debat que intenta acumular justificacions per desacreditar l’escola concertada, sector al qual, com ja sabeu, pertany l’escola dels vostres fills. També hem estat testimonis de manifestacions que, en ocasions emmascaren, o directament contradiuen la realitat.

L’escola concertada (reflex del dret a triar l’educació que les famílies volen per als seus fills, i del dret a crear escoles i definir-ne el seu caràcter propi per part de la titularitat) recull i continua la llarga tradició de l’escola d’iniciativa social, tan arrelada a Catalunya i que tan bon servei ha aportat a alumnes i famílies de diversa condició i origen. El règim de concert educatiu, apropant-nos a una gratuïtat mai aconseguida, ha esdevingut l’expressió d’un dels drets fonamentals de què disposen les famílies: que els seus fills rebin una educació d’acord amb les seves conviccions.

Hem de ser conscients, i s’està fent ben palès, que aquest model educatiu que recull la Llei d’Educació de Catalunya, aprovada al Parlament l’any 2009 per una àmplia majoria, està amenaçat. El discurs que s’ha instal·lat en diferents sectors del país no és gens favorable a l’escola concertada. Hem d’agrair el suport social i d’algunes forces polítiques que manifesten així el respecte al nostre marc de convivència, la defensa de la llibertat individual, dels drets fonamentals, llibertats i drets que han d’enorgullir qualsevol societat avançada i que és obligat mantenir i defensar enfront de propostes que pretenen limitar i coartar les llibertats, personals i socials, pròpies d’una societat democràtica de dret i que són reconegudes internacionalment.

En aquest context sociopolític som conscients que la força de l’escola concertada rau en la qualitat de la seva acció educativa i docent, en la feina diària que desenvolupen milers de docents i professionals que tenen cura dels infants i joves i de les famílies que hi confien i, sobretot, en l’educació que reben els centenars de milers d’alumnes que s’hi escolaritzen. Tot això no es pot diluir en un no res, com alguns pretenen, ignorant la realitat i la història. Seria profundament injust, el nostre país no s’ho mereix, ni s’ho pot permetre.

Hem volgut compartir amb vosaltres aquestes reflexions perquè considerem que el moment ho demana i perquè no descartem que en un futur, més o menys proper, necessitarem la vostra ajuda per fer present l’escola concertada i les famílies de l’escola concertada en el diàleg polític encetat. “

Cordialment,
Oriol Blancher i Pach – President de l’AEC