La Biblio(r)evolució, un projecte per impulsar la biblioteca escolar

Les biblioteques de la Fundació participen en el projecte per repensar els usos de les biblioteques escolars.

image_print

La  Biblio(r)evolució és un projecte de cocreació que pretén repensar el paper de la biblioteca escolar i imaginar, de forma col·lectiva, projectes que obrin fórmules innovadores per donar resposta a les funcions pròpies de la biblioteca. Alhora, es vol impulsar la seva visibilitat com a un agent actiu en els processos d’aprenentatge d’infants i joves en tots els centres educatius.

La Fundació Jaume Bofill, impulsora d’aquesta idea, és la responsable de coordinar el projecte. La crida per participar-hi es va fer el mes de novembre del 2017 i 145 centres educatius de Catalunya van presentar els seus projectes relacionats amb la biblioteca escolar. Com a requisit, les propostes havien d’anar més enllà dels seus usos clàssics la biblioteca i oferir idees i accions per respondre a necessitats concretes o reptes de futur.

A mitjans del mes de febrer es va fer públic el nom dels 30 centres educatius escollits per formar part de la Biblio(r)evolució.. D’aquest centres, 15 són de centres educatius d’Infantil i Primària i 15 de Secundària o mixtes. Les escoles de la Fundació han estat una de les seleccionades amb un projecte per promoure el paper de la biblioteca com agent de suport en el procés de recerca de Batxillerat.

El dissabte 3 de març es va celebrar la primera jornada de formació amb els 30 centres triats i pràcticament un centenar de persones, en la que es va proporcionar eines metodològiques i recursos per repensar els usos de la biblioteca escolar. Amb una dinàmica de grups es va treballar quins eren els agents implicats en la promoció de la biblioteca escolar i com és d’important la col·laboració i el treball en equip.

Haurem d’esperar fins el dia 30 de juny, la jornada final de la Biblio(r)evolució, per conèixer el projecte guanyador. Mentrestant, les nostres biblioteques i bibliotecàries treballaran per assolir aquest repte i, al mateix temps, seguiran projectant els serveis i recursos de la biblioteca, de manera coordinada i integrada amb la resta de la comunitat educativa.