Premis de treballs de recerca

Premi APALC al millor Treball de Recerca

III Premi APALC. L’Associació de Professors d’Alemany de Catalunya (APALC) organitza aquest concurs destinat a premiar el millor Treball de Recerca de Batxillerat que compleixi amb almenys una de les següents característiques:
A. Que el tema del treball estigui relacionat amb la cultura, la història, la indústria, la política, la ciència, la llengua o la societat dels països de parla alemanya.
B. Que hagi estat redactat íntegrament en alemany o que contingui una part en aquesta llengua. El premi APALC al MILLOR TREBALL DE RECERCA s’adreça a tots els estudiants de secundària de Catalunya, tant de centres públics com privats o concertats.

Bases de la convocatòria

[Data límit: 1 de març]

Premis Ramon Llull

XX Premis Ramon Llull a Treballs de Recerca de Batxillerat: La Universitat Ramon Llull segueix apostant pel foment de l'esperit de recerca i la vocació per a l'estudi i la investigació dels joves a través d'aquests premis, que enguany arriben a la seva 20a edició i pretenen incentivar la tasca educativa que es porta a terme als centres escolars.
Es poden presentar tots els alumnes de 2n de batxillerat matriculats a les escoles de Catalunya durant el curs 2020-21 que hagin realitzat un treball de recerca en alguna de les següents àrees: arts, ciències, ciències socials, humanitats i tecnologia.
Els treballs han de ser elaborats individualment, per norma general; inèdits i no han d'haver estat premiats anteriorment en altres concursos, poden estar escrits en català, castellà o anglès.

Bases de la convocatòria 

[Data límit: 1 de març]

Concurs Treball de Recerca sobre la Persona amb la Síndrome de Down

La Fundació Catalana Síndrome de Down convoca el XXè Concurs Treball de recerca Josep Maria Jarque sobre la Persona amb la Síndrome de Down, adreçat a tots els alumnes de Catalunya que tractin aquest tema en el seu treball de recerca de segon curs de Batxillerat.

S’atorgarà un primer premi que consistirà en 150 € i un diploma per l’alumne guanyador, i un obsequi i un diploma de reconeixement per l’escola. També s’entregarà un accèssit de 70 € i un diploma per l’alumne del segon treball classificat, i un diploma de reconeixement per l’escola.

Bases de la convocatòria

[Data límit: 1 de març]

Premi PRBB al millor treball de recerca en ciències biològiques d’estudiants de batxillerat

XVI Premi PRBB al millor treball de recerca en ciències biològiques d’estudiants de batxillerat. La Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), amb el propòsit comú d’incentivar la recerca en ciències biomèdiques, convoquen el XIV Premi PRBB de Recerca en Ciències de la Salut i de la Vida per a estudiants de batxillerat.

Bases de la convocatòria

[Data límit: 2 de març]

XIII Premi UPF al Millor Treball de Recerca en l’Àmbit de les Llengües i el Llenguatge

La Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra convoca aquest Premi amb el propòsit d'incentivar la recerca en l'àmbit de les llengües i el llenguatge. El Premi està vinculat als estudis de Llengües Aplicades i Traducció i Interpretació.
El Premi s'atorga al millor treball de recerca de batxillerat desenvolupat en qualsevol disciplina relacionada amb aquests àmbits d'estudi realitzat durant el curs acadèmic corresponent als centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya i d’altres comunitats autònomes que tinguin el català com a llengua cooficial.

Bases de la convocatòria

[Data límit: 6 de març]

IX Premi UPF-FESOCA de Llengua de Signes Catalana

La Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) convoquen aquest premi amb el propòsit d'incentivar el coneixement i la difusió de la llengua de signes catalana.

Bases de la convocatòria

[Data límit: 6 de març]

Stockholm Junior Water Prize

La Fundación Aquae obre la convocatòria per participar en aquest premi internacional d’investigació juvenil sobre l’aigua i el medi ambient. La participació està oberta a projectes d’investigació escolar dirigits a millorar la qualitat de vida, mitjançant la millora de la qualitat de l’aigua, la gestió dels recursos hídrics, la protecció de l’aigua o el tractament de l’aigua, ja sigui potable o residual.

Bases de la convocatòria

[Data límit: 8 de març]

XVIII Premis de Treballs de Recerca de la UdL

La Universitat de Lleida, amb l’objectiu de fomentar l’esperit de recerca, despertar vocacions per a l’estudi i la investigació i incentivar la tasca educativa que es duu a terme als centres escolars, públics i concertats, convoca la XVIII edició dels Premis als Treballs de Recerca realitzats per estudiants de Batxillerat i de Cicles formatius de grau superior.
Es poden presentar els estudiants matriculats en un centre d'ensenyament secundari que estiguin cursant 2n de batxillerat en el curs 2020/21. Els treballs de recerca han d'estar relacionats amb les següents àrees del coneixement: salut i nutrició; juridicoeconòmica i turisme; arts i humanitats; educació, psicologia i treball social; tecnològica; agroalimentària, veterinària i forestal. També es poden presentar treballs de temàtiques més específiques: gènere, cooperació i desenvolupament i acció climàtica

Bases de la convocatòria

[Data límit: 8 de març]

Premis el CAC a l’escola

18a edició dels "Premis CAC a l'escola" que convoca el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de fomentar la competència en comunicació audiovisual als centres escolars.

Els premis consten de tres categories, una d'adreçada als centres educatius (des del segon cicle de l'educació infantil fins a la secundària postobligatòria), una adreçada als treballs de recerca de l'alumnat de batxillerat i una tercera, al professorat.

La dotació econòmica del premi al treball de recerca de batxillerat és de 1.000 €.

Bases de la convocatòria

[Data límit: 15 de març]

Premi Terenci Thos i Codina

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró i l’Associació cultural Grup d’Història del Casal de Mataró obren la XVIIena edició del Premi Terenci Thos i Codina a treballs de recerca de Batxillerat, amb l'objectiu de fomentar el plaer de la recerca històrica en el camp de les Ciències Humanes i Socials potenciant la futura aparició de nous valors.

La convocatòria adreçada a estudiants de batxilleart de qualsevol centre d'ensenyament que hagin realitzat el treball de recerca durant el curs 2019-2020 i 2020-2021 i tractin sobre temes relacionats amb la comarca del Maresme en qualsevol dels àmbits de les Ciències Humanes i Socials: història, art, literatura, patrimoni, tradicions festes i costums, personatges emblemàtics, el teatre en un sentit ampli, infraestructures, col·lectius amateurs, obres o autors, el cinema amateur, els locals o la crítica. Així com, la història de les associacions locals, els barris, l'esport, la premsa, la lluita veïnal i política a cada municipi o bé les problemàtiques socials actuals en un sentit més general o loca...

La dotació del premi Terenci Thos i Codina és d’un únic premi de 500 €.

Bases de la convocatòria

[Data límit: 29 de març]

Premis ACCID

L’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció convoca la XVIIIena edició dels Premis ACCID amb l'objectiu de reconèixer les tasques realitzades a Catalunya en l’àmbit de la informació financera per professionals, acadèmics i entitats públiques o empreses privades.

Seran candidats al premi aquells alumnes d’educació secundaria, que cursin estudis a partir del segon cicle d’ESO, batxillerat o cicles formatius de grau mitjà o superioe, i que hagin realitzat un treball de recerca, relacionat amb la comptabilitat o la direcció d’empreses, i que per la seva importància, originalitat, implicacions o aportacions mereixi ser reconegut especialment.

El primer premi i el segon serà un diploma acreditatiu. Els treballs premiats seran publicats en format paper o en format electrònic al web de l’ACCID.

Bases de la convocatòria

[Data límit: 31 de març]