Premis de treballs de recerca

Premis Fundació Lacetània

La Fundació Lacetània, amb la voluntat de fomentar entre l’alumnat la qualitat en l’elaboració dels treballs, projectes i mòduls de síntesi, en els nivells educatius de batxillerat i formació professional dels instituts adherits a la Fundació, ha acordat la creació dels premis “Fundació Lacetània”

Bases de la convocatòria

[Data límit: 2 de juliol]

Premi de Recerca “Josep Ricart i Giralt”

El Museu Marítim de Barcelona i l'Institut Ramon Muntaner convoquen anualment el Premi de Recerca Josep Ricart i Giralt amb l'objectiu d'estimular les investigacions en el camp de les ciències socials relacionades amb el patrimoni i la cultura marítimes en l'àmbit de la costa catalana. És un premi que es concedeix a un projecte d'investigació a realitzar al llarg d'un any.

Bases de la convocatòria

[Data límit: 9 de juliol]

Premi Núria Tudela

Premia els treballs d'estudiants de nivells universitaris i pre-universitaris sobre qualsevol aspecte del món clàssic. Organitza: Revista Auriga de divulgació del món clàssic. Poden optar a aquest premi els treballs relacionats amb qualsevol aspecte del món clàssic realitzats per estudiants d’ESO, batxillerat, cicles formatius, o ensenyament universitari, bé individualment o en grup.

Bases de la convocatòria

[Data límit: 15 de juliol]

XX Premi Antoni Quintana i Marí per a Treball de Recerca

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT), amb l’objectiu de despertar l’interès per l’estudi i la recerca de la història de la ciència i de la tècnica entre els estudiants d’ensenyament secundari, convoca el dissetè Premi Antoni Quintana i Marí amb les bases següents:
Hi poden participar tots els alumnes dels centres d’ensenyament secundari obligatori i postobligatori (batxillerat i cicles formatius) dels Països Catalans. Els originals han d’ésser inèdits i redactats en català.
Les obres que optin al premi han de ser fruit del treball de recerca individual o col·lectiva, tutelada, que els estudiants duen a terme com a part del seu currículum.
Els treballs han de versar sobre aspectes de la història de la ciència, de la medicina i de la tècnica en qualsevol dels seus àmbits temàtics, cronològics i geogràfics.

Bases de la convocatòria

[Data límit: 30 de setembre]