Eixos transversals

image_print

Ciència, ètica, estètica i vida social són els eixos sobre els quals s’articula el nostre Projecte Pedagògic.

“No és més intel·ligent qui té més coneixements, sinó qui sap buscar, trobar, relacionar, associar…” (Pere Vergés)

  1. Ciència. Coneixements i competències per tal que els alumnes tinguin una formació que els permeti desenvolupar-se en un entorn lliure, complex i competitiu.
  2. Ètica Exercici de la llibertat i responsabilitat a partir d’una formació per a la ciutadania basada en la responsabilitat i el respecte. Pensament crític i capacitat de saber manar i obeir.
  3. Estètica. Formació per a valorar la bellesa de les formes externes (ordre, neteja, pulcritud i bellesa), i formació cultural per entendre i interpretar l’art.
  4. Vida Social. En l’organització interna de l’escola com una ciutat, els alumnes participen en tasques comunes i escullen democràticament els seus representants. Cada alumne pertany a un color (Blanc, Verd i Blau), que li permet de participar en la vida democràtica i promou el treball en equip.