La ciutat-escola

image_print

Una educació per a una ciutadania: Pere Vergés, més vigent que mai

“Hauríem de fer per manera de crear dins l’escola els fonaments d’una ciutat ideal, on cada persona esdevingués un ciutadà, amb l’exercici d’uns drets i uns deures en relació a la col·lectivitat. Així l’individu passa harmònicament del grup familiar a la classe, d’aquesta a l’escola, i de l’escola a la ciutat.” (Pere Vergés)

L’escola Garbí Pere Vergés és la continuadora del projecte pedagògic que va fundar el mestre i pedagog Pere Vergés. Imparteix una pedagogia viva que forma persones reflexives amb valors i amb criteri. No en va és una Escola reconeguda per la qualitat del seu ensenyament.

L’educació de l’alumne com a individu i com a membre que forma part d’una comunitat és el nostre objectiu, tot seguint els principis educacionals, científics, culturals i cívics de Pere Vergés: reproduir l’organització d’una ciutat ideal, tot utilitzant les relacions socials com a exemple de convivència per a tota la comunitat educativa. Aquesta formació ha de ser la més completa possible, prioritzant una bona organització mental: no caps plens, sinó ben estructurats, potenciant i valorant les habilitats de cadascú i buscant la superació en les seves limitacions. Citant paraules de Pere Vergés: “No és més culte qui sap més. No es tracta del nombre de coneixements adquirits, com si fos un inventari, sinó de la densitat interior, de la reacció davant dels fets i dels interrogants. Del pensar, al saber pensar” 

Els mestres i professors de les nostres escoles treballen activament per assolir l’objectiu de formar persones preparades per a ser agents actius de la societat i compromeses en la seva comunitat, inquietes i obertes, amb uns valors humans sòlids i una bona capacitat d’observació i reflexió. Els pilars en què s’apuntala el nostre projecte educatiu són: Ciència, Ètica, Estètica i Vida Social.