Biblioteca. Aprendre a aprendre

image_print

La biblioteca és, i ha estat sempre un espai obert per a tot a tota la comunitat educativa, un instrument de treball i un recurs fonamental per a l’adquisició de les competències bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars. La biblioteca escolar treballa pel foment de la lectura, la promoció de la cultura, però sobretot pel suport en els processos de recerca en totes les etapes, des d’ Infantil fins a Batxillerat, tot fomentant la competència informativa i l’adquisició d’aprenentatges autònoms.

La biblioteca està dinamitzada per personal bibliotecari que dona suport a estudiants i docents amb diferents activitats o projectes. Al mateix temps, els alumnes, a través dels càrrecs que canvien periòdicament, formen part del funcionament de la biblioteca, ajudant la bibliotecària a l’hora de la gestió del préstec, la selecció de noves adquisicions i també amb la creació d’activitats de foment i dinamització de la lectura.

La biblioteca és una peça clau dins l’engranatge educatiu perquè, de manera transversal i colze a colze amb el claustre, treballa per tal que els alumnes assoleixin amb escreix la competència d’aprendre a aprendre.

L’objectiu final és formar alumnes amb esperit crític, que sàpiguen comunicar-se, i alhora dotar-los d’eines que els permetin viure en aquest món on els canvis socials, científics, tecnològics, culturals i econòmics es succeeixen cada cop més ràpid.