Departament d’Orientació Psicopedagògica

image_print

dop_ok

El Departament d´Orientació Psicopedagògica – DOP – a Garbí Pere Vergés està concebut com un servei d’assessorament essencial per a la personalització de l’aprenentatge de tots i cadascun dels nostres alumnes.

Des d’EI3 fins al Batxillerat, el DOP acompanya els alumnes, les seves famílies i l’equip docent de l’escola en la construcció de trajectòries individuals d’aprenentatge que els permetin ser uns ciutadans competents i feliços.

La mirada psicopedagògica que aporta el DOP a l’escola relaciona els processos d’ensenyament-aprenentatge amb altres aspectes evolutius, psicològics i socials, que juguen un paper clau en el desenvolupament integral de l’alumne. Per això, les intervencions que es plantegen des del DOP són de caire preventiu i se centren en donar recursos psicopedagògics als alumnes, als mestres i a les famílies per adaptar la proposta educativa de les escoles a les necessitats de cada alumne.