Esports

image_print

esports

A partir de la psicomotricitat es treballa el desenvolupament del cos, es potencien les capacitats i destreses corporals tot fent agafar consciència dels límits de cadascú. S’estimulen uns bons hàbits.

A partir de l’atletisme i la natació es pretén, a més d’educar en la salut, fomentar l’esperit de superació.

A través dels esports en equip es treballa, també i sobretot, la competició en grup i el respecte per les normes de convivència i les regles del joc.

Els escacs estan presents en el nostre Projecte Educatiu com a exemple de joc intel·lectual. El mestre Pere Vergés sempre deia “no vull caps plens, sinó ben estructurats“.

El joc dels escacs és una bona eina per aconseguir treballar el raonament abstracte dels alumnes.

El fet d’haver de pensar en estratègies de joc, preveure diferents moviments amb antelació, fomentar la paciència i la decisió, esdevé el millor exercici mental per poder afrontar i tenir recursos davant de problemàtiques distintes que ens planteja la vida. La Fundació organitza igualment activitats extraescolars i d’estiu relacionades amb el món dels esports.