Llengües estrangeres

image_print

imagen1

Podeu consultar tota la informació completa en aquest dossier

La llengua estrangera que de forma obligatòria cursen els nostres alumnes és l’anglès.

El projecte d’anglès té com a objectiu que els nois i noies de les nostres escoles finalitzin l’etapa d’Ensenyament Secundari Obligatori havent assolit un nivell equivalent al tercer curs de l’Escola Oficial d’Idiomes. És per aquest motiu que es treballa l’aprenentatge d’aquesta llengua en grups reduïts i s’incorporen més hores de conversa, entre altres aspectes rellevants.

English Certificates (MECR) Marc Europeu Comú de Referència

certificats-marc-europeu_llengues

Segons les etapes, el projecte d’anglès te diferents objectius:

Infantil

  • Desenvolupar les competències comunicatives en llengua anglesa. A través del contacte amb altres alumnes estrangers, juntament amb la vetlladora i el projecte d’anglès a través del teatre i joc simbòlic

Primària

  • Els alumnes acaben aquesta etapa preparats per assolir el nivell A2 Flyers / KET

Secundària

  • 2nd ESO: Els alumnes poden certificar el B1 PET
  • 4th ESO: Els alumnes poden certificar el B2 FCE o C1 CAE

Batxillerat

  • Els alumnes poden certificar els nivells FCE i CAE

A partir dels 12 anys, els alumnes poden triar una segona llengua estrangera a través de les matèries optatives (francès i alemany).

logos-grup-petit

Podeu consultar tota la informació completa en aquest dossier