Més que un “Menjador”

image_print

El dinar forma part del nostre Projecte Pedagògic i és un dels aspectes clau de la Vida Social. La rellevància del menjador ja comença a la classe. Es dedica un temps a la seva preparació, treballant els hàbits d’higiene i les normes necessàries per al seu bon funcionament. Els caps de taula i els representants del menjador paren les taules cuidant els detalls: posició dels coberts, tovallons,gots,… Seran també, més tard, els que serviran els plats a tots els companys de la seva taula.

L’àpat reuneix tota la comunitat escolar i es converteix en un dels actes socials de la jornada. Cal tenir present que els nostres alumnes dinen amb els seus mestres. Aprenen a comportar-se amb ordre i pulcritud, a menjar de tot i a adquirir les bones maneres al voltant de la taula.

 

El menjador de l’Escola és modèlic i exemplar, es realitza amb un gran rigor dietètic i incorpora tota la nostra cultura mediterrània. Comptem amb cuina pròpia i amb un excel·lent equip de professionals. Els menús han estat dissenyats amb la col·laboració del Centre d’Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica (CESNID), adscrit a la Universitat de Barcelona.

Des de l’any 2016 tenim el Diploma d’Acreditació Amed que certifica que els nostres menjars són promotors de la dieta mediterrània.