Nou model d’ensenyament-aprenentatge

image_print

Una metodología pròpia

El Projecte Pedagògic de l’Escola es basa en l’ideari del mestre Pere Vergés, un dels principals representants del moviment de l’Escola Nova que es va desenvolupar a inicis del segle XX i va apostar per una pedagogia viva. Aplicat inicialment a l’Escola del Mar, la creació de Garbí Pere Vergés va assegurar la pervivència del Projecte més enllà. de la figura del seu creador.

L’aplicació dels principis del Projecte Pedagògic permet que, al final del cicle formatiu, els nostres alumnes esdevinguin homes i dones del demà, lliures, competents i solidaris. Els dos principis bàsics són:

L’alumne com a protagonista. Personalització dels aprenentatges

L’equip de mestres de l’Escola desenvolupa una funció. d’acompanyament i guia per a assolir els objectius plantejats: educar persones reflexives, compromeses amb la societat i l’entorn, i amb valor i criteri per afrontar els reptes que se’ls proposa, a partir d’un diàleg constant amb l’alumne. El rol de protagonista permet promocionar la independència, llibertat i responsabilitat de l’alumne.

L’escola com a societat, l’alumne com a ciutadà. Competències per a la vida

Mestres i alumnes participen activament en el funcionament de l’escola per a formar ciutadans compromesos i responsables. Cada persona esdevé un ciutadà, amb drets i deures. Es tracta, doncs, de preparar els alumnes per a la vida real i, també, donar-los eines per a afrontar les dificultats que aquesta els pugui presentar, tot fomentant una educació per a la ciutadania. Aquesta organització s’estructura a partir dels colors, els càrrecs i l’espai del menjador.