Una pedagogia viva

image_pdfimage_print

Pedagogia2

El Projecte Pedagògic de l’Escola es basa en l’ideari del mestre Pere Vergés, un dels principals representants del moviment de l’Escola Nova que es va desenvolupar a inicis del segle XX i va apostar per una pedagogia viva.

L’alumne com a protagonista

L’equip de mestres de l’Escola desenvolupa una funció d’acompanyament i guia per a assolir els objectius plantejats, a partir d’un diàleg constant amb l’alumne. El rol de protagonista permet promocionar la independència, llibertat i responsabilitat de l’alumne.

Pedagogia1

L’Escola com a societat, l’alumne com a ciutadà

Mestres i alumnes participen activament en el funcionament de l’Escola per a formar ciutadans compromesos i responsables. Cada persona esdevé un ciutadà, amb drets i deures. Aquesta organització s’estructura a partir dels colors, els càrrecs i l’espai del menjador.

“NO ÉS MÉS INTEL·LIGENT QUI TÉ MÉS CONEIXEMENTS, SINÓ QUI SAP BUSCAR, TROBAR, RELACIONAR, ASSOCIAR…” (PERE VERGÉS)

Quatre àmbits transversals:

  1. Ciència. Coneixements i competències per tal que els alumnes tinguin una formació que els permeti desenvolupar-se en un entorn lliure, complex i competitiu.
  2. Ètica Exercici de llibertat i responsabilitat a partir d’una formació per a la ciutadania basada en la responsabilitat i el respecte. Pensament crític i autocrític i capacitat de saber manar i obeir.
  3. Estètica. Formació per a valorar la bellesa de les formes externes (ordre, neteja, pulcritud i bellesa), i formació cultural per a entendre i interpretar l’art.
  4. Vida Social. En l’organització interna de l’Escola com una ciutat, els alumnes participen en tasques comunes i escullen democràticament els seus representants.

Els principis de l’aprenentatge

7 principis_foto

 

 

 

 

Finalitats educatives

finalitats_foto

Nausica, la transformació de la metodologia d’aprenentatge infografia timo + 4 punts horitzontal