Una pedagogia viva

image_print

Pedagogia2

El Projecte Pedagògic de l’Escola es basa en l’ideari del mestre Pere Vergés, un dels principals representants del moviment de l’Escola Nova que es va desenvolupar a inicis del segle XX i va apostar per una pedagogia viva.

Alumnes, els veritables protagonistes

A partir del treball centrat en els interessos de l’alumnat, es concep que sigui ell mateix qui, amb l’ajuda, guia i acompanyament del docent, construeixi els seus propis significats per tal d’integrar nous aprenentatges i coneixements.

Aquest estil es basa, principalment, en educar persones reflexives, compromeses amb la societat i l’entorn, i amb valor i criteri per afrontar els reptes que se’ls proposa.

Pedagogia1

“Una ciutat ideal”. La nostra estructura

L’escola s’estructura imitant el model de ciutat on tothom té els seus drets i els seus deures per acomplir.

La ciutat actua com a motor generador de canvi on l’alumnat ha d’assumir una responsabilitat específica en funció de les demandes i necessitats reals que existeixin. L’aprenentatge és un  procés de construcció i reconstrucció de significats, d’aquesta manera l’alumnat aconsegueix atribuir sentit a allò que realitza i ho pot relacionar amb les pràctiques socials pròpies de l’entorn i el context social en què viu.

Quatre àmbits transversals:

  1. Ciència. Coneixements i competències per tal que els alumnes tinguin una formació que els permeti desenvolupar-se en un entorn lliure, complex i competitiu.
  2. Ètica Exercici de llibertat i responsabilitat a partir d’una formació per a la ciutadania basada en la responsabilitat i el respecte. Pensament crític i autocrític i capacitat de saber manar i obeir.
  3. Estètica. Formació per a valorar la bellesa de les formes externes (ordre, neteja, pulcritud i bellesa), i formació cultural per a entendre i interpretar l’art.
  4. Vida Social. En l’organització interna de l’Escola com una ciutat, els alumnes participen en tasques comunes i escullen democràticament els seus representants.