Tallers de Ciència d’Educació Infantil

Aquesta setmana les famílies han pogut participar en la mostra dels tallers de ciència d’Educació infantil.

image_print

Aquesta setmana les famílies han pogut participar en la mostra dels tallers de ciència que els alumnes d’Educació infantil  realitzen durant el curs.w Els tallers de ciència es situen en el marc de les activitats de Vida Social i es basen en la interacció entre alumnes de Secundària, que assumeixen el paper de “professors” i els infants d’Educació Infantil. Són diverses les finalitats d’aquest projecte i la principal és la pràctica sistemàtica del mètode científic. La interacció no es limita només a “professors” i alumnes sinó que també es barregen els infants dels tres cursos d’Educació infantil i actuen en grups reduïts.

La mostra es va organitzar de manera que les famílies poguessin conèixer totes les temàtiques dels tallers lliurament, sent els mateixos “professors” i els infants els transmissors de la informació.

A la mostra és va poder veure la implicació que l’activitat necessita per part de tutors i departament de ciència per poder assolir el rigor necessari en l’àmbit de la ciència

Fragments dels tallers