Pràcticum de Tecnologia. Màster en Formació del professorat UPC

Unitats Temporals realitzades en la matèria Pràcticum, Màster en Formació del professorat de la UPC, dels professors, Sr. Alberto Cabeza i Sra. Núria Picas.

image_print

Unitats Temporals realitzades en la matèria  Pràcticum, Màster en Formació del professorat de la UPC, dels professors, Sr. Alberto Cabeza i Sra. Núria Picas.

UT Comunicació. Arduino i Morse. Sr. Alberto Cabeza

 

Aquesta UT s’ha desenvolupat en tallers de gametització mitjançant una placa Arduino. S’han treballat continguts relacionats amb:

  • Seguretat i protecció de dades,
  • Microcontoladors
  • Les 7 capes de comunicació OSI
  • Wifi i bluetooth entre d’altres.

Ha estat desenvolupada a 3r d’ESO pel Sr. Alberto Cabeza, professor en pràctiques de l’UPC.

Més informació a: http://www.xtec.cat/~lnater/3r/comunica/comunicacio_arduino_morse.html

UT El joc dels materials. Sra. Núria Picas

 

Aquesta UT s’ha realitzat mitjançant els següents tallers

  • Experimentació de les propietats dels materials
  • Etiquetatge d’objectes indicant origen, propietats i tipus de material
  • Gimcana fotogràfica de recerca dels materials de l’Escola
  • Investigació i creació de les cartes utilitzades per jugar al Trivial dels materials.
  • Edició dels continguts en un vídeo

Ha estat desenvolupada a 1r i 2n d’ESO per la Sra. Núria Picas, professora en pràctiques de l’UPC.

Més informació a: http://www.xtec.cat/~lnater/2n/materials%20/joc_materials.html