El noticiari d’ecologia

Aquesta setmana presentem la setmana Europea de la Prevenció de Residus, que té com a objectiu organitzar arreu d’Europa, accions de sensibilització sobre la prevenció de residus.

image_print

El noticiari d’ecologia d’aquesta setmana ens proposa:

La setmana Europea de la Prevenció de Residus, que té com a objectiu organitzar arreu d’Europa, accions de sensibilització sobre la prevenció de residus.

Una Setmana Europea per:

Donar a conèixer estratègies de reducció de residus i la política de la Unió Europea i dels seus Estats membres en aquesta matèria.
Fomentar accions sostenibles per reduir els residus arreu d’Europa.
Fer públic les tasques dutes a terme pels diversos actors mitjançant exemples concrets de reducció de residus.
Fer canviar el comportament quotidià dels europeus (consum, producció).