Decorat Fira Kétezer

image_print
Els alumnes de la promoció Kétezer realitzen el seu viatge de promoció a la ciutat de Budapest. Així doncs hem pensat que podíem treballar el concepte de la decoració d’enguany a partir de la idea d’aigua, ja que és un element constitutiu de la ciutat de Budapest (tant pel Danubi que creua la ciutat, com per la gran quantitat de fonts termals que hi podem trobar).
Per aquest motiu hem volgut crear una decoració que tingui a veure amb el fluir de l’aigua  amb els colors de l’aigua: verds, blaus, blancs i fins i tot violetes i grocs i en el seu moviment en tant que flux i en forma de remoli.
D’aquesta manera hem creat uns mòbil de grans dimensions, dels quals pengen uns cercles dibuixats pels alumnes d’educació primària i d’educació infantil. Els cercles són la interpretació plàstica, per part dels més petits, de com pot ser el flux de l’aigua. Finalment els alumnes més grans han creat les estructures que els aguanten i els fan dansar