S’investiga un crim

Els alumnes de 1r de batxillerat de la matèria de Biologia I han realitzat una pràctica on s’ha dut a terme una electroforesi.

image_print

La preparació dels alumnes de batxillerat de la matèria de biologia passa, entre d’altres aspectes, per entrar en contacte amb les tècniques de laboratori que es fan servir a la universitat i al món de la biologia en general. En aquest entorn, és plausible obtenir una formació específica pel que fa als continguts de la matèria de Biologia I, així com desenvolupar alhora aptituds i procediments metodològics relacionats amb el laboratori i la utilització dels seus instruments.

Per altra banda, el mètode científic és present a les proves de selectivitat i és usat a l’hora de donar resposta a problemes de tipus científic. El disseny experimental que se’n desprèn es correspon amb el procediment necessari per a obtenir resultats, extreure’n conclusions i validar les nostres hipòtesis; per tant, és un punt més a favor a l’hora de realitzar pràctiques al laboratori.

Recentment, els alumnes de 1r de batxillerat de la matèria de Biologia I han realitzat una pràctica on s’ha dut a terme una electroforesi per donar resposta al següent problema (context fictici basat en les tècniques de la policia científica): s’ha comès un crim fictici i es volen contrastar tres mostres de sang, procedents de l’escena, amb un mostra de sang coneguda del nostre principal sospitós.

El CRG (Centre de Regulació Genòmica de Barcelona), que té com a col·laboradors l’Obra Social La Caixa, gràcies al Sr. Pajares professor de l’escola, ha disposat per als alumnes un kit d’electroforesi per a dur a terme la pràctica en qüestió.

Per a aquells que no esteu familiaritzats amb aquests tipus de procediments, us donem algunes idees, en les quals no entrarem en massa detalls tècnics, que us poden ser útils a l’hora d’entendre i acostar-vos a la pràctica que es va realitzar:

“Fonamentalment, la tècnica de l’electroforesi consisteix a comparar el pes molecular de les mostres desconegudes i la mostra coneguda respectivament; és a dir, que si sabem el pes molecular que té la mostra coneguda, com que cada individu té un ADN de diferent pes molecular, podrem comprovar si alguna de les mostres desconegudes coincideix amb la del sospitós.

Per a fer-ho, es prepara una cubeta amb les mostres (desconegudes i conegudes) i amb un medi porós que conté una solució salina (electroconductora). Després s’hi introdueixen elèctrodes i a partir d’un aparell es genera un camp elèctric que situa les molècules de diferent pes a diverses posicions al llarg del substrat porós. Així doncs, aquelles mostres que quedin situades a la mateixa ubicació que la mostra coneguda, pertanyeran al mateix ADN fictici.”

L’experiment va ser un èxit i els alumnes varen poder discernir quina de les mostres problema encaixava amb la mostra control (coneguda). Tot plegat, una manera més de donar sentit al cúmul de coneixements i aprenentatges que de manera competencial incorporen els alumnes de l’escola.
Gràcies al CRG i, amb especial i afectuosa menció, gràcies al Sr. Pajares per la seva impagable col·laboració.