Pràcticum de Tecnologia

Unitats Temporals realitzades a l’escola conjuntament amb els alumnes de la matèria Pràcticum, Màster en Formació del professorat de la UPC.

image_print

Unitats Temporals realitzades en la matèria Pràcticum, Màster en Formació del professorat de la UPC, dels professors, Sr. Carles Adillon i Sra. Ximena Garcia.

UT3 Comunicació. Arduino i Morse. Sr. Carles Adillon

Aquesta UT s’ha desenvolupat en tallers de gametització mitjançant una placa Arduino.

S’han treballat continguts relacionats amb la Comunicació:

  • Seguretat i protecció de dades,
  • Microcontoladors
  • Les  capes de comunicació TCP/IP i OSI
  • Wifi i bluetooth entre d’altres.

Ha estat desenvolupada a 3r d’ESO pel Sr. Carles Adillon, professor en pràctiques de l’UPC.

Més informació a: http://www.xtec.cat/~lnater/3r/comunica/comunicacio_arduino_morse.html

UT5 Escape room dels materials. 1r d’ESO. Sra. Ximena  Garcia

Aquesta UT s’ha realitzat mitjançant els següents tallers

  • Tallers d’experimentació de les propietats dels materials
  • Gimcana fotogràfica de recerca dels materials de l’Escola
  • Escape room “Els materials”
  • Edició dels continguts en un vídeo

Ha estat desenvolupada a 1r d’ESO per la Sra. Ximena Garcia, professora en pràctiques de l’UPC.

Més informació a: http://www.xtec.cat/~lnater/1r/materials/joc_materials.html