Batxillerat

image_print

El Batxillerat a l’escola

El Batxillerat és un cicle clau en la formació dels nois i noies, tant a nivell acadèmic com humà:

Culmina el procés d’aprenentatge i de formació de la infantesa i l’adolescència.
• És l’etapa de consolidació de la personalitat.
• Proporciona la maduresa intel·lectual i humana.

A l’Escola Garbí Pere Vergés afrontem aquest repte mitjançant un Batxillerat rigorós, comprensiu i orientador, centrat en la formació integral de la persona.

El Batxillerat a la nostra escola s’articula a partir de dos eixos:

Competències transversals per a fomentar l’esperit crític, la capacitat d’interpretació i l’exercici de la responsabilitat.
Orientació acadèmica i professional personalitzada, per tal de garantir que cada alumne esculli un itinerari adient a la seva personalitat i capacitats.

Trest diferencial Batxillerat