Educació infantil

image_print

L’infant es troba en el primer estadi evolutiu, té una gran plasticitat i les vivències, els estímuls i l’ambient en què es desenvolupa influiran en la formació del seu caràcter i la seva personalitat.

Aquest cicle és fonamental per al seu desenvolupament i l’Escola hi juga un paper clau com a trànsit entre l’ambient familiar i la societat.

La finalitat principal és crear un clima afectiu que permeti a l’infant manifestar-se tal i com és i aprendre a respectar els altres i l’entorn.

El Projecte Pedagògic de l’Escola estimula la creativitat i el sentit de l’observació, a la vegada que comença a treballar uns hàbits que el condueixen a una actuació responsable.

Trets diferencials infantil

 

Dossier informatiu.