Calendari de reunions Infantil

image_print

Per garantir l’èxit del Projecte Pedagògic és imprescindible que famílies i professionals col·laborin i treballin en el marc d’una relació de complicitat i confiança. Un dels aspectes fonamentals d’aquesta relació són les trobades periòdiques entre les famílies i l’escola.

Durant el curs hi ha una sèrie de reunions previstes, en les que la direcció de l’escola i l’equip docent expliquen els aspectes més rellevants del curs, des del vessant pedagògic i organitzatiu.

  • Reunió informativa per a totes les famílies (setembre).
  • Reunió informativa per a totes les famílies anual sobre algun aspecte del Projecte Pedagògic (segon trimestre).
  • Reunions de nivell: una per a cada grup classe en començar el curs.
  • Reunions d’etapa: presentació de la nova etapa a les famílies amb alumnes que canvien d’etapa.
  • Entrevistes famílies-tutors

 

Reunions Infantil 3r trimestre curs 2017-18:

  • Dilluns, 9 d’abril de 2018, a les 17:00h, reunió de mig curs per a pares i mares d’EI5 (estada a Can Mas).
  • Dilluns, 4 de juny de 2018, a les 17:00h, reunió de final de curs per a pares i mares d’EI4.
  • Dilluns, 11 de juny de 2018, a les 17:00h, reunió de final de curs per a pares i mares d’EI3.
  • Dijous, 13 de juny de 2018, a les 17:00h, reunió de final de curs per a pares i mares d’EI5.