Educació primària

image_print

A l’etapa d’Educació Primària, l’alumne reforça la confiança en ell mateix a través de les formes d’expressió personal:

• Oral i escrita.
• Artística.
• Joc o exercici físic.

És el moment que experimenta el plaer per aprendre.

L’ensenyament està orientat a proporcionar els primers elements de base per a la seva vida i també l’entorn per posar-los en pràctica:

Tècniques d’aprenentatge (desenvolupament de la seva imaginació i creativitat, capacitat d’observació, reflexió i raonament i esperit crític).
Estímul de l’interès per la realitat social, natural i cultural a través d’experiències.

L’objectiu principal del Projecte Pedagògic de l’Escola en aquesta etapa és que l’infant consolidi les capacitats personals bàsiques i les habilitats socials; en definitiva, que sàpiga pensar i raonar.

Trets diferencials Primària

Dossier informatiu.