Calendari de reunions Primària

image_print

Per garantir l’èxit del Projecte Pedagògic és imprescindible que famílies i professionals col·laborin i treballin en el marc d’una relació de complicitat i confiança. Un dels aspectes fonamentals d’aquesta relació són les trobades periòdiques entre les famílies i l’Escola.

Durant el curs hi ha una sèrie de reunions previstes, en les que la direcció de l’escola i l’equip docent expliquen els aspectes més rellevants del curs, des del vessant pedagògic i organitzatiu.

  • Reunió informativa per a totes les famílies (setembre).
  • Reunió informativa anual per a totes les famílies sobre algun aspecte del Projecte Pedagògic (segon trimestre).
  • Reunions de nivell: una per a cada grup classe en començar i en acabar el curs.
  • Reunions d’etapa: presentació de la nova etapa a les famílies amb alumnes que canvien d’etapa.
  • Entrevistes famílies-tutors

 

Reunions Primària 3r trimestre curs 2017-18:

  • Dimarts, 29 de maig de 2018, a les 17h, reunió per a pares i mares de 6è d’EP.
  • Dijous, 31 de maig de 2018, a les 17h, reunió per a pares i mares de 1r, 2n i 3r d’EP.
  • Dijous, 31 de maig de 2018, a les 18h, reunió per a pares i mares de 5è d’EP.
  • Dimarts, 5 de juny de 2018, a les 17h, reunió per a pares i mares de 4t d’EP.