Calendari de reunions Primària

Per garantir l’èxit del Projecte Pedagògic és imprescindible que famílies i professionals col·laborin i treballin en el marc d’una relació de complicitat i confiança. Un dels aspectes fonamentals d’aquesta relació són les trobades periòdiques entre les famílies i l’Escola.

Durant el curs hi ha una sèrie de reunions previstes, en les que la direcció de l’escola i l’equip docent expliquen els aspectes més rellevants del curs, des del vessant pedagògic i organitzatiu.

 • Reunió informativa per a totes les famílies (setembre).
 • Reunió informativa anual per a totes les famílies sobre algun aspecte del Projecte Pedagògic (segon trimestre).
 • Reunions de nivell: una per a cada grup classe en començar i en acabar el curs.
 • Reunions d’etapa: presentació de la nova etapa a les famílies amb alumnes que canvien d’etapa.
 • Entrevistes famílies-tutors

 

Reunions Primària 3r trimestre curs 2018-19:

 • Dilluns, 6 de maig de 2019, a les 17h, reunió per a totes les famílies  sobre la metodologia Nausica.
 • Dimarts, 21 de maig de 2019, a les 17:30h, reunió presentació ESO per a famílies d’EP6.
 • Dimecres, 22 de maig de 2019, a les 17:30h, reunió final de curs per a famílies d’EP4.
 • Dijous, 23 de maig de 2019:
  – A les 17:30h, reunió final de curs per a famílies de 1r, 2n i 3r d’EP.
  – A les 18:30h, reunió final de curs per a famílies d’EP5.