Educació secundària

L’ESO A L’ESCOLA

A l’etapa d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) el jove desenvolupa el raonament abstracte:

• Sap ordenar les idees.
• Sap captar i assimilar nous coneixements.
La principal finalitat és que ampliï el seu camp d’acció i estudi.

En finalitzar aquesta etapa, ha de poder prendre una decisió clara i responsable.

D’acord amb els seus interessos i aptituds, optarà per uns estudis posteriors que l’introduiran al món de les Ciències, les Humanitats i Ciències Socials, o l’Art.

El Projecte Pedagògic de l’Escola orienta les activitats en funció d’unes àrees de coneixement ben diversificades, amb la finalitat de desenvolupar les seves capacitats, proporcionar-los unes eines sòlides i aconseguir un bon rendiment.

Els coneixements es consolidaran a partir d’una síntesi personal que influirà positivament en la seva formació.

Trets diferencials ESO

Dossier informatiu.