Calendari de reunions Secundària

image_print

Per garantir l’èxit del Projecte Pedagògic és imprescindible que famílies i professionals col·laborin i treballin en el marc d’una relació de complicitat i confiança. Un dels aspectes fonamentals d’aquesta relació són les trobades periòdiques entre les famílies i l’escola.

Durant el curs hi ha una sèrie de reunions previstes, en les que la direcció de l’escola i l’equip docent expliquen els aspectes més rellevants del curs, des del vessant pedagògic i organitzatiu.

  • Reunió informativa per a totes les famílies (setembre).
  • Reunió informativa per a totes les famílies anual sobre algun aspecte del Projecte Pedagògic (segon trimestre).
  • Reunions de nivell: una per a cada grup classe en començar el curs.
  • Reunions d’etapa: presentació de la nova etapa a les famílies amb alumnes que canvien d’etapa.
  • Entrevistes famílies-tutors

Reunions Secundària 3r trimestre curs 2018-19:

  • Dilluns, 6 de maig de 2019, a les 17h, reunió per a famílies  sobre la metodologia Nausica.
  • Dijous, 9 de maig de 2019, a les 17:30h, reunió per a famílies d’ESO4 (presentació Batxillerat).