Equip Directiu

EQUIP DIRECTIU ESCOLA GARBÍ PERE VERGÉS ESPLUGUES

Direcció Etapa 1
SERGI SANS SALA
Direcció Etapa 2 MERCÈ OLIVÉ RIU
Direcció Etapa 3 MIREIA ARQUIMBAU CANO
Direcció Acadèmica SERGI FIORAVANTAI ORRO
Cap de Serveis MONTSE ILINCHETA FERRER