Equip Directiu

EQUIP DIRECTIU ESCOLA GARBÍ PERE VERGÉS ESPLUGUES

Director de Centre
ANTONI SANTISTEBAN HERNÁNDEZ
Coordinadora d’Educació Infantil ROSA RICOL ROIG
Coordinadora d’Educació Primària MERCÈ OLIVÉ RIU
Cap d’Estudis de Primària   SERGI SANS SALA
Coordinador d’Educació Secundària ÀLEX LÓPEZ-DURAN LÓPEZ
Cap d’Estudis de Secundària SERGI FIORAVANTI ORRO
Coordinador Garbí Obert-EEF XAVI CEREIJO SEGURA
Cap de Serveis MONTSE ILINCHETA FERRER