Història

image_print

L’Escola Garbí Pere Vergés és una escola privada concertada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb una oferta formativa dels 3 als 18 anys.

El nostre projecte aplica els principis i l’ideari de Pere Vergés , un dels principals representants
 del moviment de l’Escola Nova que es va desenvolupar a inicis del segle XX a Catalunya i que va apostar per una pedagogia viva.

Pere Vergés va idear un Projecte Pedagògic propi, aplicat inicialment a l’Escola del Mar de Barcelona i basat en dos principis fonamentals:

  • Atenció individualitzada: 
l’alumne com a protagonista
del procés formatiu. L’equip de mestres desenvolupa una funció d’acompanyament i guia en aquest procés, a partir d’un diàleg constant amb l’alumne i d’una atenció individualitzada.
  • Formació per a la vida: l’Escola com una societat i l’alumne com un ciutadà. Tots els alumnes,
sigui quina sigui la seva edat, són ciutadans d’una societat i tenen els seus drets, deures i responsabilitats envers ells mateixos i la col·lectivitat.

Inaugurada el 1965, se situa en un 
edifici de nova construcció projectat pels arquitectes Josep Martorell, Oriol Bohigas i David Mackay d’acord amb els ideals de Pere Vergés: s’estructura al voltant del menjador –centre social
 i de convivència–, amb espais lliures que faciliten el contacte entre alumnes i les activitats en grup.

Disposa
 de piscina coberta, camp de futbol
i pista de bàsquet exteriors, sales d’informàtica, laboratoris i biblioteca.

L’Escola viu avui un procés de renovació, a partir de l’ampliació 
de l’oferta formativa i de la inauguració de nous espais, sempre amb l’objectiu que ha definit la seva història: la formació dels homes i dones del demà, lliures, competents i solidaris.

La dècada dels seixanta del segle XX suposà l’inici d’una nova etapa en el projecte educatiu de Pere Vergés. L’any 1967 es va fer efectiva una disposició de Josep Maria de Porcioles, alcalde de Barcelona entre els anys 1957 i 1973, que preveia el traspàs del control de les escoles municipals al govern franquista. Aquesta disposició posava en perill la feina que des del començament del segle fins aquell moment havien realitzat els centres públics i que en els primers anys de la dècada dels seixanta havia agafat una nova volada gràcies a la creació de centres de formació de mestres renovadors.

Aquest fet va desencadenar la creació, l’any 1965, de l’Escola Garbí a Esplugues de Llobregat. La proximitat de la seva jubilació i la voluntat de pervivència del seu model educatiu van animar Pere Vergés a planejar la creació d’un nou centre educatiu. En aquest projecte, va comptar amb el recolzament d’un bon nombre de deixebles, col·laboradors i amics. Entre tots ells, cal destacar la tasca realitzada pel seu fill, Robert Vergés.

La voluntat de Pere Vergés de fer perviure el model de l’Escola del Mar i el seu projecte educatiu, va obligar a buscar un espai adequat per construir un edifici de nova planta, que seguint el seu ideari,  estigués concebut com una petita ciutat, on una gran mejador és el centre de les activitats de l’Escola, a l’estil de l’àgora grega.

L’esperit mediterrani de l’Escola també es va reflectir en el seu no: Garbí, un dels “vents del món” i, a més, un nom fort i d’olor penetrant. La denominació de l’Escola també te relació amb l’Escola del Mar, ja que Garbí va ser el nom d’una de les classes del centre de la Barceloneta i de la revista que s’hi publicava.