Beques i ajuts

image_print

Beques i ajuts

1. BEQUES A L’ESTUDI PER A ALUMNES AMB MILLOR EXPEDIENT ACADÈMIC A L’ESO

La Fundació Escoles Garbí ofereix anualment als seus alumnes les Beques a l’Estudi destinades a l’alumnat que ha finalitzat l’ESO i que ha de cursar ensenyaments post obligatoris de Batxillerat a les Escoles Garbí Pere Vergés.

Bases de la convocatòria

Formulari sol·licitud

 


2. PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT

El Departament d’Ensenyament concedeix anualment els Premis Extraordinaris de Batxillerat. S’ha publicat en el DOGC la convocatòria corresponent al curs 2020-21 en la que s’estableix el procediment, els terminis i la forma d’inscripció.

Hi poden optar els alumnes que compleixen les següents condicions:

  • haver cursat i superat els dos cursos de batxillerat
  • haver finalitzat els ensenyaments de batxillerat a Catalunya en el curs 2020-21, i
  • tenir una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.

Més informació: PDF

 


3. CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A ALUMNES AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.

Modalitats dels ajuts:

  • Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta.
  • Ajuts per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.

Dirigit a alumnes escolaritzats en centres educatius espanyols que acreditin la necessitat específica de rebre suport educatiu i reuneixin els requisits establerts.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE

 


4. CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2021-22

Aprovades i publicades les BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ADREÇATS A ALUMNAT D’ENSENYAMENTS OBLIGATORIS I DE SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE CENTRES EDUCATIUS SUFRAGATS AMB FONS PÚBLICS DEL BAIX LLOBREGAT PER AL CURS 2021-2022.

Les famílies presentaran les sol·licituds i la documentació exigida en les bases dins del termini del 3 de maig al 22 de maig de 2021 i a la pàgina web del Consell estarà tota la informació per introduir la sol·licitud on-line, guies per complimentar el formulari, bases, formulari de consultes i telèfons de informació.

Les sol·licituds es podran presentar:

Telemàticament:  Les sol·licituds s’hauran de sol·licitar telemàticament mitjançant la pàgina web del consell comarcal www.elbaixllobregat.cat, dins del termini establert.

En format paper: Els centres escolars facilitaran el model de sol·licitud en paper només a l’alumnat que no disposi de cap mitjà electrònic. Aquest model de sol·licitud s’haurà de retornat per les famílies al centre escolar dins del termini establert.

Més informació: Bases beques menjador Baix Llobregat

 


5. CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS NO UNIVERSITARIS

Beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que cursen ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris:

Informació i tràmit:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris