Beques i ajuts

image_print

Beques i ajuts

1. CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER PARTICIPAR EN UN PROGRAMA D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN COLÒNIES D’ESTIU

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca ajuts per participar en un programa d’Immersió Lingüística en colònies d’estiu, segons Resolució de 22 de febrer de 2018, publicada en el BOE el 7 d’abril de 2018.
Beneficiaris: alumnes de 1r i 2n d’ESO

Plaç d’inscripcions: 15 dies hàbils a partir del dia següent de la seva publicació en el BOE

Més informació


2. CONVOCATÒRIA D’AJUTS MENJADOR ESCOLAR_CURS 2019-20

Aprovades amb data 23 d’abril de 2019 per decret de presidència núm. 112/2019, les BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR

 

A qui va adreçat: a alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2019-20 de la comarca del Baix Llobregat.

 

Termini per a la presentació de sol·licituds: fins el 20 de maig de 2019

 


3. PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT- CURS 2018-19

El Departament d’Ensenyament, en la seva Resolució EDU/699/2019, de 14 de març, obre convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2018-2019.

Es poden inscriure els alumnes que:
· hagin cursat i superat els dos cursos de batxillerat,
· hagin finalitzat els ensenyaments de batxillerat a Catalunya en el curs 2018-19, i
· hagin obtingut una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.

Termini d’inscripcions: del 27 al 31 de maig de 2019.

Informació: http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPProjectesEducatius/PCPPremiExtraordinariBatxillerat


4. CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER PARTICIPAR EN EL PROGRAMA NACIONAL “RECUPERACIÓN Y UTILIZACIÓN EDUCATIVA DE PUEBLOS ABANDONADOS” DURANT L’ESTIU DEL 2018

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas para participar en el programa nacional “Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados” durante los turnos de verano de 2018.
Destinat a alumnes de 3r i 4t d’ESO i Batxillerat.
Termini d’inscripcions: del 25 de març al 23 d’abril, ambdós inclosos.

Més informació: https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/24/pdfs/BOE-B-2018-18884.pdf


5. CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A ALUMNES AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. Modalitats dels ajuts: 

  • Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta.
  • Ajuts per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.

DIRIGIT a alumnes escolaritzats en centres educatius espanyols que acreditin la necessitat específica de rebre suport educatiu i reuneixin els requisits establerts.

INFORMACIÓ I TRÀMIT: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE?category=

Termini per presentar la sol·licitud: del 15 d’agost al 27 de setembre de 2018


6. CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS NO UNIVERSITARIS

Beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs acadèmic 2018-2019 cursen ensenyaments postobligatoris.

DIRIGIT a estudiants d’ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris:

·         Primer i segon cursos de batxillerat

·         Formació professional de grau mitjà i de grau superior

·         Ensenyaments artístics professionals, esportius i artístics superiors

·        

INFORMACIÓ I TRÀMIT: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris

Termini per presentar la sol·licitud: del 17 d’agost a l’1 d’octubre de 2018


4. BEQUES A L’ESTUDI PER A ALUMNES AMB MILLOR EXPEDIENT ACADÈMIC A L’ESO, CURS 2018-19.

La Fundació Escoles Garbí vol oferir als seus alumnes les Beques a l’Estudi, per al curs escolar 2018-2019, destinades a alumnat que ha finalitzat l’ESO i que ha de cursar ensenyaments post obligatoris de Batxillerat a les Escoles Garbí Pere Vergés.

Bases de la convocatòria: (pdf)