DOP Departament d’orientació psicopedagògica

image_print

El gran objectiu del DOP, Departament d´Orientació Psicopedagògica, és atendre i donar resposta a la diversitat de l´ alumnat de tota l’escola. En moltes ocasions, la clau està en trobar els recursos adients per atendre els nostres alumnes. Durant els darrers cursos hem anat consolidant alguns projectes que treballem conjuntament amb entitats externes a l’escola.

El projecte Binding, vinculat a la Universitat de Barcelona, el portem a terme durant el Primer curs d’Educació Primària, ens ajuda a estimular el ritme lector dels nostres alumnes i en conseqüència a millorar la comprensió lectora. La implicació de les famílies en aquest mètode, conjuntament amb el treball realitzat a l’escola, afiança aquest procés tan important i tan màgic com és aprendre a llegir.

El projecte Glifing també centrat en l’àmbit de la lectura, es comença a Eduació Infantil donant molt d’ èmfasi a la consciència fonològica. També ens ha donat suport per atendre aquells alumnes més grans que encara presenten alteracions en la fluïdesa lectora. Aquest recurs pedagògic és dinàmic i els alumnes treballen d´una manera motivadora personalitzant el seu procés lector.

El Projecte Hospital de la Vall d’ Hebron ens ajuda a aprofundir en el coneixement dels nostres alumnes,   principalment aquells que presenten alteracions concretes en el seu procés d’aprenentatge. Mitjançant unes valoracions que realitzen les famílies i les tutories s’arriba a determinar, si és necessari, realitzar un diagnòstic. Aquest estudi es fa dins de l’entorn escolar coordinat i realitzat per especialistes externs del Servei de Psiquiatria de la Vall d´Hebron.