Llengües estrangeres

image_print

imagen4

En aquesta etapa es treballa l’aprenentatge de la llengua anglesa partint de situacions reals, significatives i contextualitzades, a través de petits projectes on poden desenvolupar les diferents destreses (lectura, escriptura i expressió oral). A més, s’entrena l’ús real de la llengua (registres socials, temporals, etc.) per tal que els permeti assolir un domini gramatical i discursiu corresponent als diferents nivells establerts pel MECR.

A l’Etapa 3 la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) és de gran importància ja que un 10% de la docència de les diferents assignatures es fa en llengua anglesa i amb materials en anglès. Afavoreix la creació de situacions comunicatives en llengua anglesa, augmenta la motivació de l’alumnat i va en línia amb el model d’escola plurilingüe que defensem.

 

Metodologia i objectius

  • Es treballa en grups reduïts desdoblats, dinamitzats per diversos mestres.
  • Els grups es fan de manera heterogènia amb el suport de tutoria i del DOP.
  • Es fomenta el treball autònom de manera que cada alumne marca el seu ritme.
  • S’avalua l’alumne de manera continuada.
  • L’itinerari de certificacions que comença a l’etapa 2 afavoreix que l’alumnat es presenti als exàmens FCE First (B2) i CAE Advanced (C1) al llarg d’aquesta tercera etapa.