Llengües estrangeres

image_print

Atès que vivim en un món cada vegada més divers, canviant i connectat, formar parlants plurilingües capaços d’expressar-se en diferents llengües en contextos comunicatius acadèmics, personals i professionals és el nostre objectiu clau. La metodologia d’ensenyament-aprenentatge de les llengües estrangeres a l’escola parteix dels principis de l’enfocament comunicatiu i plurilingüe.

La llengua estrangera principal que estudien els nostres alumnes és l’anglès. L’aprenentatge es realitza per una doble via. En primer lloc, classes amb grups reduïts que combinen l’aprenentatge basat en projectes (treball global) amb un temps de dedicació a la sistematització dels aprenentatges lèxics i gramaticals (treball específic). En segon lloc, fem servir el CLIL (Content and Language Integrated Learning) que introdueix l’anglès en l’ensenyament d’alguns continguts curriculars de les altres àrees. Mitjançant el CLIL aconseguim un aprenentatge significatiu de l’anglès.

Des de fa anys, disposem del reconeixement Cambridge English Language Assessment, que ens permet oferir al llarg de tota l’escolaritat la possibilitat de certificar a la nostra escola els diferents nivells d’anglès. El quadre següent il·lustra un itinerari de certificació habitual.

 

 

La segona llengua que oferim és el francès. Des de primer d’ESO és l’optativa que potenciem més amb la idea d’aconseguir que el màxim nombre d’alumnes tinguin una formació escolar plurilingüe. Al llarg dels quatre cursos d’ESO, amb una metodologia d’aprenentatge activa i la creació de grups petits, oferim als alumnes la possibilitat d’avançar progressivament en l’aprenentatge de la llengua francesa. Des de fa anys l’escola realitza intercanvis amb escoles franceses que són una experiència única per practicar la llengua en un context real.

A més, participem en el programa “Erasmus+”, el qual promou el desenvolupament de projectes culturals i formatius de gran valor mitjançant l’intercanvi amb altres centres del continent.