Llengües estrangeres

image_print

imagen3

En aquesta etapa es treballa l’aprenentatge de la llengua anglesa a partir de situacions significatives, reals i contextualitzades. Els alumnes han de percebre l’ús de l’anglès en tots els entorns que els són propis i també per part dels seus referents. A més, s’entrena l’ús real de la llengua (registres socials, temporals, etc.) per tal que els permeti assolir el domini gramatical i discursiu corresponent als diferents nivells establerts pel MECR.

Durant les quatre hores de treball amb l’equip d’especialistes en llengua anglesa, es treballa en 3 eixos:

  • La participació dels alumnes en projectes cooperatius en els quals es posen en pràctica les diferents destreses (lectura, escriptura, expressió oral) de manera integrada i significativa.
  • El treball sistemàtic de continguts curriculars, adaptant-los sempre a les necessitats individuals de cada alumne.
  • La metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) que afavoreix la creació de situacions comunicatives en llengua anglesa i va en línia amb el model d’escola plurilingüe que defensem.

 

Metodologia i objectius

  • Interacció amb els alumnes de secundària.
  • Garbí Virtual com a eix vertebrador.
  • Grups de desdoblament heterogenis per propiciar un ambient distès i favorable a les interaccions alumne-mestre.
  • Resposta a les necessitats educatives especials a nivell acadèmic. S’adapta el format i el contingut de les activitats tant per als alumnes amb dificultats com per als d’altes capacitats i també als que ja tenen un bon domini de la llengua.
  • Certificació Movers (A1), Flyers (A2) i PET (B1).