Llengües estrangeres

imagen2

A l’Educació Infantil s’introdueix la llengua anglesa de forma natural, els alumnes es van trobant amb l’anglès en diferents situacions significatives per tal que cadascú vagi evolucionant el seu coneixement al seu ritme i   segons els seus interessos.

Els alumnes han de percebre l’ús de l’anglès en tots els entorns que li són propis i per part de tots els seus referents.

Les activitats són lúdiques, de naturalesa molt diversa i significatives.

Els referents, amb un treball coordinat per la tutora que porta a terme el projecte CLIL,  són els mestres de llengua anglesa, les vetlladores i els alumnes més grans de l’escola.

Metodologia i objectius

  • 4 sessions de mitja hora a cada aula.
  • Vetlladores estrangeres 6,30 hores a la setmana.
  • Identificar la llengua anglesa com a mitjà d’expressió i d’ús en la seva  vida diària.
  • Promoure una actitud positiva davant de l’expressió en aquest idioma.
  • Comprendre estructures simples en un discurs senzill.
  • Formular frases simples: afirmatives,  interrogatives i negatives.
  • Assolir un vocabulari bàsic d’objectes i de situacions significatives.
  • Contestar  oralment preguntes de frases curtes.
  • Aconseguir una dicció acurada.

Més informació aquí