Organització

image_print

La Fundació Escoles Garbí està governada, administrada i representada per un Patronat integrat per, antics alumnes, pares d’alumnes, personalitats del món educatiu i cultural, així com professionals de diferents àrees relacionades amb les activitats dels centres docents.

El Patronat nomena una Comissió Delegada, formada pel President, Vicepresident, Secretari i quatre Vocals, per al seguiment de l’administració ordinària i l’execució dels seus acords.

Així mateix el Patronat s’organitza en 4 comissions: Pedagògica, Recursos humans, Econòmica i Comunicació i Relacions Institucionals.

La representació i la gestió ordinària, tant en el camp acadèmic com econòmic és a càrrec de la Direcció General de la Fundació.